nh-boa

Nieuws

Wijziging bouwbesluit: vergunningsvrij bouwen
gepubliceerd op 23 oktober 2014

We moeten meer gaan bouwen. Althans, dat lijkt de insteek van de nieuwe maatregelen die per 1 november 2014 moeten gaan gelden. “Bedrijven en bewoners krijgen meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief door de regels eenvoudiger te maken of te versoepelen,” aldus Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat er meer aan- of uitgebouwd kan worden, of bijgebouwen geplaatst kunnen worden.

Dit betekent dat het vergroten van een hoofdgebouw (aan de achterzijde) van 2,5 meter vergunningsvrij naar 4,50 meter vergunningsvrij gaat. Bij vergunningsvrij bouwen hoeft de gemeente niet op de hoogte worden gesteld, maar er moet nog steeds worden voldaan aan het bouwbesluit. Een omgevingsvergunning is hierbij niet meer nodig. Het moet ook eenvoudiger worden om een woning bij te kunnen bouwen voor mantelzorg.

Door de nieuwe regels kunnen de gemeenten eenvoudiger en sneller aanvragen afhandelen voor een vergunning, zelfs als deze in strijd is met het bestemmingsplan bij bestaande gebouwen. In plaats van een zes maanden durende procedure zal vaker de korte procedure van acht weken gekozen worden. Dit geldt voor tijdelijke activiteiten tot een duur van tien jaar. Hierdoor kunnen ook tijdelijke noodwinkels of noodscholen gemakkelijker ontstaan. Tevens kunnen leegstaande kantoren makkelijker omgebouwd worden tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.

De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan veel wensen van de gemeente. Uiteindelijk moeten de regels uitmonden in de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten vervangt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken:
Andere verdeling van verantwoordelijkheden

Hoewel de voorstellen die het ministerie van Binnenlandse Zaken thans uitwerkt al het uitgangspunt hebben dat de beoordeling van de naleving van het Bouwbesluit (gedeeltelijk) bij private partijen wordt ondergebracht, hechten de onderzoekers er aan expliciet te wijzen op instrumenten die ontwikkeld zijn om een kader te bieden voor de keuze om wel of geen private beoordeling (of andere vormen van private regulering of handhaving) toe te passen. De afwegingsargumenten die in die instrumenten naar voren komen, zijn namelijk ook relevant in het stadium, waarin de koers van de Commissie Dekker wordt uitgewerkt naar een concreet stelsel, omdat de factoren die van belang zijn voor de beslissing om tot een stelsel van private beoordeling te komen ook van belang zijn voor de wijze waarop een dergelijk stelsel zou moeten worden ingerichZodra de nieuwe regels gelden worden de veranderingen zo snel mogelijk op de website doorgevoerd.

Dat betekent dat er meer toezicht moet komen van private partijen, dus bouwkundige advies-teken bureau's bijvoorbeeld ons bureau is daar zeer geschikt en klaar voor.