nh-boa

Links

Op alle opdrachten zijn van toepassing de standaard voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgevers – architect, ingenieur en adviseur, DNR 2005. De DNR is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam. De DNR is online te bekijken op
www.onri.nl/publicaties/dnr2005

Rijksoverheid
Belangrijke informatiebron van alle bouwregelgeving in Nederland.
www.rijksoverheid.nl

Ruimtelijk plannen
Wat en waar mag ik bouwen? Steeds meer bestemmingsplannen, structuurvisies zijn te vinden op deze site.
www.ruimtelijkeplannen.nl